Bezoek Jan Hendrik Dronkers aan Project DOENIn het voorjaar van 2013 organiseerde Jonge Geesten voor en met de leden van het bestuur van het Opdrachtgeversforum in Bergen aan Zee een co-creatiesessie. Het doel was te onderzoeken wat de Kunst van het opdrachtgeven is. Dit met de bedoeling de prototypes te doen ontstaan die gaan over professioneel Opdrachtgeverschap.  Het prototype ‘ regelarm contract’  is op initiatief van Jan-Hendrik Dronkers, Directeur Generaal (DG) van Rijkswaterstaat geadopteerd als project DOEN.

Jonge Geesten Kunst van het Opdrachtgeven

Project DOEN zal gericht zijn op het regelarm uitvoeren van een GWW-project en is als experiment voor de jongere generatie bedoeld.  In het DOEN team zitten o.a. Koen van der Kroon en Arjen van den Ouden beide deelnemers aan de co-creatie sessie Kunst van het Opdrachtgeven . Volgens Jan-Hendrik Dronkers is een ‘regelarm contract’ niet helemaal zonder regels, maar een contract dat zonder al die juridische ballast en voorschriften een keer echt samen tot een goede oplossing wil komen. Project DOEN is belegd bij de dienst Grote Projecten en Onderhoud (GPO) van RWS en zit in de portefeuille van Roger Mol directeur Inkoop en Contractmanagement. Voor het project DOEN is gekozen voor renovatie van de Nijkerkerbrug.  Hier wil men samen leren door te DOEN (Learning by Doing).  Lees hier over het bezoek van Jan Hendrik Dronkers aan Project DOEN

DronkersDoen

Het gevormde projectteam beschrijft haar doel en ambitie als volgt:  Het doel van het project DOEN is te leren en ervaren hoe je een project uitvoert met maximale klantwaarde en minimale verspilling kan doen.  Regelarm werken is daarbij geen doel op zich, maar helpt bij het uitvoeren van een project met maximale klantwaarde en minimale verspilling.  Lees hier de uitgebreide kernboodschap  van het projectteam DOEN.

Project DOEN wil teruggaan naar de basis en de gebruiker centraal stellen en betrekken om zodoende  complete co-creatie te kunnen bewerkstelligen.

LearningbyDoing

Lees hier de VOORAANKONDIGING op Tenderned

Project DOEN is geëvolueerd uit het Jonge Geesten initiatief’de Kunst van het opdrachtgeven  en is een samenwerking tussen Bouwend Nederland, NLingenieurs, MKB Infra en Rijkswaterstaat.  Jonge Geesten is hier niet meer bij betrokken maar wenst het projectteam DOEN succes.  Het projectteam  bestaat uit:

Koen van der Kroon | Marlotte Koster | Machiel Galesloot | Marieke Plegt | Joost Imhof | Danny Zwart | Jan Jonker | Yuri Kiontke | Esther Roelofsen | Arjen van den Ouden

Vragen en meer info: Koen van der Kroon