IMG_2085.JPG

Op dit moment bevolken 4 generaties , met ieder zijn eigen specifieke kenmerken, kwaliteiten en expertise, de werkvloer. Wij identificeren deze generaties en hun unieke ervaringen als volgt:

1. Generatie BabyBoom (1945 – 1960)

De mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1960 worden doorgaans aangeduid als Babyboomers. Deze generatie heeft een aantal gemeenschappelijke ervaringen. Ze maakte kennis met de stijgende naoorlogse welvaart, en ging studeren in de woelige periode tussen 1965 en 1975.

De senior medewerker ofwel groep 50+ een steeds belangrijk aandeel van de werknemers vormen. Helaas, bestaan er veel misvattingen over oudere werknemers (traag, niet in staat om te veranderen, niet techy genoeg, etc.) en wordt er weinig gedaan om hun specifieke behoeften te stimuleren en hun motivatie op het werk te begrijpen. Speciaal voor deze Generatie hebben wij het Expertise+ programma ontwikkelt waarbij de focus ligt op persoonlijk leiderschap, duurzame inzetbaarheid en reLearning

2. Generatie X (1961 – 1980)

Deze groep mensen betreft ruwweg de mensen die zijn geboren tussen 1961 en 1980. Door het in zwang raken van de anticonceptie verminderd het aantal geboorten of de tegenstelling met de babyboom
Deze generatie ook wel generatie Nix of de verloren generatie genoemd, aangezien de jongeren de periode van economisch verval na de tweede oliecrisis meemaakten: ze waren pas afgestudeerd (in veel gevallen aan één van de universiteiten) en hadden veel moeite om werk te vinden, omdat de bedrijven aanwervingen beperkten en gingen snoeien door middel van een zuiniger loonbeleid. Universitair geschoolden hadden door dit gewijzigd bedrijfsbeleid de naam te duur te zijn in vergelijking met HBO afgestudeerden

3. Generatie Y – ( MIllennials ) (1981 – 1995)

Deze groep mensen, ook wel Millennials genoemd, wordt over het algemeen gedefinieerd aan de hand van geboortejaren en is geboren tussen 1981 en 1995. Generatie Y is opgegroeid in een tijd van technologische vooruitgang en economische voorspoed. Kenmerkend is de vertroetelende aandacht die ze kreeg van haar opvoeders. Het gevolg daarvan is een zelfverzekerde, optimistische generatie die gewend is haar zin te krijgen

4. Generatie Z (1995 – nu)

Deze opvolgende generatie van Y begeeft zich nog niet op de arbeidsmarkt, waardoor kenmerken, competenties en waarden nog moeilijk te definiëren zijn. Generatie Z, ook wel iGeneratie genoemd, groeit op in een wereld van overvloed en met relatief weinig beperkingen. Ze zijn ervan overtuigd dat ouders of de overheid eventuele tegenslagen zullen opvangen. En dat gebeurt nog ook.

Door de bovenstaande generaties multigenerationeel te laten samenwerken blijven organisaties jong van Geest. Wij hebben met het “Generatiekompas” een tool ontwikkelt die effectief generatiemanagement mogelijk maakt.

Co-creatiekompas
klik op de afbeelding voor het GeneratieKompas

Het Generatiekompas heeft tot doel de verschillende kwaliteiten en zienswijzen van generaties voor u organisatie inzichtelijk te maken. Het houdt rekening met de individuele behoeften en ambities van de werknemer maar ook met de doelen en wensen van uw organisatie. Dit draagt bij aan een  constructieve samenwerking over de generaties heen.

bronnen: wikipedia, studentenwerk, Aart Bontekoning, generatie Z: Ahlers en Boenders, @MauricevRooijen

Jonge Geesten® is in 2009 opgericht en staat sinds 19-11-2013 geregistreerd als JG Jonge Geesten®  bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE)

KvK nummer 30279606