Deze tijd vraagt van organisaties om innovatie meer zelf te gaan doen. Wanneer organisaties zelf met vernieuwing bezig zijn dan komt het eigen vakmanschap, hetgeen waarvan je bent en voor wil staan, ook weer boven. Het daarbij van belang om goed inzicht te hebben in de verschillende generaties die nu op de werkvloer zijn. Door goed generatiemanagement krijgen organisaties een goed beeld van hun ambities, behoeften en uiteenlopende perspectieven. Wij geloven dat bedrijfsprocessen beter en sneller verlopen wanneer verschillende generaties (multigenerationeel) samenwerken en daardoor complementair tot betere resultaten komen.

Door bovenstaande generaties multigenerationeel te laten samenwerken blijven organisaties jong van geest en dienen wij de volgende doelen:

1. Er ontstaat onderling (multigenerationele) een actieve uitwisseling van beelden en ervaringen. Dit geeft de ene generatie de mogelijkheid kennis over te dragen aan de andere generatie. Vanuit de gedachte dat bijvoorbeeld ervaringskennis uit de organisatie verdwijnt wanneer een generatie binnen een paar jaar de organisatie gaat verlaten is dit een must. Anderzijds kan er nog een professionaliseringsslag gemaakt worden omdat elkaars inzichten en kennis kan worden gedeeld. Zo hebben jongere generaties een totaal andere manier van informatie verwerken.  Hierdoor kunnen er wellicht ook nog creatieve oplossingen ontstaan op reeds bestaande problematiek.

2. Wij willen de laatste jaren van de oudere generatie werknemers voor de organisaties zinvol laten zijn.  Uit onderzoek blijkt dat oudere medewerkers in hun laatste loopbaanfase behoefte hebben aan afronding, bijvoorbeeld in de vorm van kennisoverdracht.  Jonge Geesten geeft betekenis aan intensief samenwerken met andere generaties en kan hierin motiverend werken.

3. Wij willen op deze wijze een multigenerationele samenwerking tussen de verschillende generaties stimuleren en een netwerk opbouwen wat als voorbeeld kan dienen binnen en buiten een organisatie.  Uit onderzoek blijkt dat bedrijfsprocessen beter en sneller verlopen wanneer verschillende generaties samenwerken en complementair aan elkaar tot betere resultaten komen.

Volg bijvoorbeeld bons 2 daagse ontwikkelprogramma Generatiemanagement.

Klik op afbeelding voor meer informatie

bronnen: wikipedia, studentenwerk, Aart Bontekoning, generatie Z: Ahlers en Boenders, @MauricevRooijen

Jonge Geesten® is in 2009 opgericht en staat sinds 19-11-2013 geregistreerd als JG Jonge Geesten®  bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE)

KvK nummer 30279606