Deze sessie was op maandag 11 mei. Kijk hier rustig de film met een korte introductie en de ZOOMtalk terug. De ZOOMtalk met korte introductie duurt 25 minuten. 

Prof.dr. Rob Vinke (1950) – HR sciences

Prof. dr. Rob H. W. Vinke (1950) begon op de lts, werd elektromonteur, volgde het avondatheneum en studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij vijf jaar aan de gelijknamige vakgroep als wetenschappelijk onderzoeker, docent en studiecoördinator. In 1996 promoveerde hij op ‘Motivatie en belonen’. Sinds 1997 is hij verbonden aan Business Universiteit Nyenrode als hoogleraar personeelswetenschappen, vanaf mei 2015 als emeritus-hoogleraar. Sinds 2013 is hij hoogleraar HRM aan het ICUC, Inter-Continental University of the Caribbean, te Curaçao. Hij werkte als senior consultant bij Hay Management Consultants en Twijnstra Gudde. Sinds 1997 is hij directeur van Rob Vinke Consultancy, een onafhankelijk organisatieadviesbureau te Borger. Hij was ruim 20 jaar, tot februari 2017, kerndocent van de opleiding HR-strateeg aan de Universiteit Groningen/AOG. Daarnaast is hij tien jaar hoofdredacteur geweest van de Gids voor Personeelsmanagement, het Jaarboek Personeelsmanagement en het handboek Belonen en vijftien jaar kernredacteur van de handboeken MTA, Vakboek HRM en HRM in de praktijk.

Kenmerkend voor zijn denken en werken is de permanente zoektocht: naar trends in de samenleving, de strategische kant van HRM, arbeidsvoorwaarden & beloning, ontwikkeling & leiderschap en cultuur & motivatie. Hij deelt zijn bevindingen graag, getuige ook de ruim 2.600 publieksuitingen (boeken, artikelen, columns, colleges, lezingen en interviews) die aan zijn naam zijn gekoppeld.

Hij heeft verschillende boeken geschreven zoals HRM voor de toekomst (4e druk), toekomst voor de flexibele schil, zoeken naar intrinsieke motivatie, motivatie en belonen en meest recent de Pompeuze PrikkelParade, de mens als dompteur van zijn bestaan.

Onderwerp: De uitdaging van de ongeboren generatie

Generaties verschillen in de wijze waarop ze in het leven en in hun werk staan. Is dat zo? We verlangen we van organisaties een inclusief beleid maar bieden exclusiviteit. Misvatting? Werkt dat echt als je iedereen over dezelfde kam scheert? Hoeveel ruimte is er voor het maken van verschil? 

  • Hoe uniek mag en moet je zijn? 
  • Wat verlangen we van elkaar?
  • Hoe geef je leiding aan verschillen?
  • Wat betekent dat voor communicatie, ontwikkeling, perspectief en samenwerking?
  • Wat zijn de uitdagingen en hoe gaan we daarmee om?
  • Is het een kwestie van motivatie/ kwaliteiten of van wisselende omstandigheden?

We zullen in de bijeenkomst de ongeboren generatie-uitdagingen aan de orde stellen en de vragen verdiepen. Het is vooral de bewustwording die we met elkaar zoeken. Neem vooral jezelf en opbouwende ideeën mee. 

Recommended Posts