Deze Geest uit de fles was op dinsdag 2 juni. Kijk hier rustig de film met een korte introductie en de ZOOMtalk terug. De ZOOMtalk met korte introductie duurt 17 minuten.

Jennifer Ramsikoen (1984) ; Sr. hulpverlener bij Straathoekwerk Zaanstad, schuldenaanpak Get-a-grip en Mobility Mentoring Trainer bij Platform31

Jennifer Ramkisoen (1984)

Jennifer is trekker van het programma Get a grip, een programma dat risicojongeren helpt met schuldenproblematiek. In het traject treffen ze regelingen met schuldeisers en betaalt de overgebleven schuldbedragen. Maar dit is niet vrijblijvend,want ze hebben daardoor nog maar één schuldeiser, namelijk de gemeente. 

Daarnaast krijgen de jongeren allemaal trajectbegeleiding. Hierin pakken zij alle andere leefgebieden aan met behulp van de methodiek Mobility MentoringOnsBank verzorgt creatieve workshops waar de jongeren aan deelnemen. Jongerenwerk organiseert workshops voor hen over werken en leren. De schuldhulpverleners van de Kredietbank helpen de jongeren met het ordenen van hun financiën. Meer info kun je hier lezen

Waar?

ZOOM is een videoconferentie applicatie waarmee online face-to-face kan worden gecommuniceerd. ZOOM is hier eenvoudig te downloaden en te installeren  

Aanmelden?

Aanmelden kan bij geestuitdefles@jongegeesten.nl Vermeld dan de sessie van je keuze en dan ontvangt je onze ZOOM link. Door hier op te klikken kom je op het aangegeven tijdstip automatisch in de sessie.   

Hoe?

Een Geest uit de fles duurt maximaal één uur.Je kunt als deelnemer 10 minuten voor de start inloggen.We starten exact op de aangegeven tijd ivm een opname van de spreker 

Na een korte introductie zal de spreker ongeveer een kwartier zijn of haar inzichten delen. 

Dit wordt gevolgd door een gedachtewisseling waarin de deelnemers de mogelijkheid hebben vragen aan de spreker te stellen Om 17.55u is is de afsluiting

Recommended Posts