Skip to content

Hoe kunnen wij, de huidige generaties, de toekomst vormgeven voor de (ongeboren) generaties van morgen? 

Deze vraag is het uitgangspunt voor filosofen, generatie-experts en futuristen die spreken over hun expertise en we daarna uitnodigen, ter verdere inspiratie, met je in dialoog te gaan.

De corona crisis laat ons zien hoe kwetsbaar, maar ook dat wij zelfbewuste én onzekere mensen zijn.
Hoe zijn we zo geworden? In april zijn we daarom gestart met Geest uit de fles ZOOMtalks met filosofen omdat filosofie al eeuwen deze worsteling laat zien. Dit bracht ons tot de vraag die we sinds mei, met generatie-experts en futuristen, aan het verdiepen zijn:

Hoe kunnen wij, de huidige generaties, de toekomst vormgeven voor de (ongeboren) generaties van morgen? 

Deze vraag is het uitgangspunt voor de “Geest uit de fles” ZOOMtalks die wij organiseren met als doel

 

 

multi-generationeel met elkaar van geest te wisselen. Wij doen dit omdat wij het niet langer een keuze vinden hoe er met duurzaam en transparant zijn moet worden omgegaan. Het bepaalt ons voortbestaan en de toekomst van de volgende en nog ongeboren generaties, waarvoor wij een mooie toekomst wil creëren. 

Tijdens de Geest uit de fles ZOOMtalks laten wij ons inspireren door een spreker die zijn of haar expertise en visie met ons deelt. Daarna gaan we met elkaar In dialoog met… haar of hem. 

Aanmelden? Vermeld de gewenste sessie en ontvang de meeting ID en het wachtwoord. 

Klik op de  onderstaande foto’s van de spreker voor meer info over de spreker.

ZOOM is een videoconferentie applicatie waarmee online face-to-face kan worden gecommuniceerd. ZOOM is hier eenvoudig te downloaden en te installeren

Een Geest uit de fles duurt maximaal één uur.
Je kunt als deelnemer 10 minuten voor de start inloggen.
We starten exact op de aangegeven tijd ivm een opname van de spreker 
Na een korte introductie zal de spreker ongeveer een kwartier zijn of haar inzichten delen.
Dit wordt gevolgd door een gedachtewisseling waarin de deelnemers de mogelijkheid hebben vragen aan de spreker te stellen
Na 55 minuten is is de afsluiting
 

Terugkijken via youtube

GEEST UIT DE FLES "BOUWTALKS" 

Onze ‘Geest uit de Fles’ ZOOMtalks zijn positief opgevallen in de bouw- en infrasector. Dat heeft er toe geleidt dat er een collab de Bouwcampus X Jonge Geesten® is gestart met de naam Geest uit de fles “Bouwtalks”. Dit initiatief heeft als doel dat met  verschillende generaties en culturen met elkaar van gedachten willen wisselen over wat de corona crisis betekent voor de bouw- en infrasector? Hoe moet het eruit zien Cwanneer we weer ‘normaal’ opstarten of brengt het innovaties die een transitie stimuleren. Niet alleen voor ons maar ook, of misschien wel juist, voor toekomstige generaties.

Klik op de foto van de spreker voor meer info over de spreker en zijn of haar Geest uit de fles BOUWtalks.