Skip to content

Jonge Geesten reikt jaarlijks “De Jong van Geest" award uit.

Gedurende het jaar nomineren wij een aantal individuen en/of organisaties die een bijzondere prestatie hebben neergezet. De prestatie wordt door ons expertnetwerk op 3 criteria beoordeeld:

1. Multi-generationeel; maakt gebruik van de kracht van samenwerken van de verschillende generaties
2. Future Leadership; het heeft oog voor het voortbestaan en de ontwikkeling van de jonge en ongeboren generatie
3. Maatschappelijke betrokkenheid; de prestatie creëert maatschappelijk waarde en draagt bij aan een mooiere wereld.

Future Generations Leadership

Jonge Geesten® wil met “De Jong van Geest” ambities op het gebied van multi-generationeel samenwerken onder de aandacht brengen en steunen. Dit willen wij doen om meer bewustwording bij mensen en organisaties te creëren op prestaties die ertoe doen.

“Anders kijken door Kunst”

Elk jaar wordt ‘De Jong van Geest’ door een kunstenaar ontworpen en gemaakt. Hiermee willen wij de kunstenaar uitdagen en kunst als uitingsvorm een passend podium bieden.

"Jong van Geest" award 2020 uitgereikt.

Tijdens zijn afscheid ivm pensioen is de “Jong van Geest” Award op 10 maart uitgereikt aan de heer Alex Vermeulen. Hij heeft de ontvangen voor de inzet van zijn Jonge Geest waarmee hij bijzondere prestaties heeft geleverd, maatschappelijke waarde heeft gecreëerd en een bijdrage heeft geleverd aan een mooiere wereld voor de huidige en volgende generaties.

De “Jong van Geest” award 2020 door kunstenaar Leonie Mijnlieff

De heer Alex Vermeulen

Tijdens zijn afscheid ivm pensioen is de “Jong van Geest” Award op 10 maart uitgereikt aan de heer Alex Vermeulen. Hij heeft de ontvangen voor de inzet van zijn Jonge Geest waarmee hij bijzondere prestaties heeft geleverd, maatschappelijke waarde heeft gecreëerd en een bijdrage heeft geleverd aan een mooiere wereld voor de huidige en volgende generaties.

Jonge Geesten® is in 2009 opgericht en staat sinds 19-11-2013 geregistreerd als JG Jonge Geesten®  bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE)