Lisanne Havinga 18-06-20 COLLAB De BouwCampus

ass. Prof. Lisanne Havinga Msc. PhD aan TU Eindhoven stelt dat Corona veel heeft gevraagd van burgers en de overheid. Wat onmogelijk leek werd werkelijkheid.

Corona heeft veel gevraagd van burgers en van de overheid. Maar wat wij een paar maanden geleden nog onmogelijk hadden geacht is werkelijkheid geworden. De capaciteit van intensive care is meer dan verdubbeld, half Nederland werkt thuis, het hoger onderwijs vindt volledig online plaats, de overheid stelde tientallen miljarden beschikbaar om de arbeidsmarkt en ondernemingen niet in te laten storten, er vliegt amper nog een vliegtuig boven ons land, en het gedrag in de openbare ruimte en supermarkten is compleet aangepast aan de 1,5 meter samenleving. Deze extreme veranderingen van onze maatschappij zijn vanaf het begin landelijk gecoördineert, met een sterke regierol voor de overheid, die sterk leunde op de inzichten en kennis van de wetenschappers van het RIVM en andere kennisinstellingen. 
Vergelijken we onze acties tijdens deze onverwachte en directe crisis eens met klimaatverandering, dan wordt een groot contrast zichtbaar. Terwijl de laatste jaren meer en meer landen een staat van ‘climate emergency’ hebben uitgeroepen, er wereldwijd klimaatstakingen plaats vinden, en we de effecten van klimaatverandering zich overduidelijk manifesteren, is deze ‘crisis’ toch minder abrupt en direct. De uiteindelijk gevolgen van Klimaatverandering zullen vele malen groter zijn dan de gevolgen van de Corona crisis, maar doordat we ze al decennia lang aan zien komen, en de effecten langzaam accumuleren, lijkt de urgentie toch niet groot genoeg om écht vergaande maatregelen te nemen en veranderingen door te voeren. Zo vallen de investeringen die voor het Klimaatakkoord voor de komende tien jaar gedaan worden in het niet bij de huidige investeringen in de Corona-crisis. De lening om KLM/Air France 3-4 maanden overeind te houden is ongeveer gelijk aan het totale budget van het Klimaatakkoord: 3,2 miljard voor de komende 10 jaar. De wereld was in shock toen Europa aankondigde 1 triljoen uit te willen trekken gedurende de komende 10 jaar voor de Green Deal, terwijl tijdens de Corona crisis de Federal Reserve een triljoen per dag uittrok voor leningen aan de grote banken. In shock over deze discrepantie twitterde ik op 24 maart ‘In the past, the action needed to fight climate change has been compared to fighting a war. In the future, we may compare it to fighting a pandemic. Our planet is sick, and we are the virus. But we’re a slow virus, and that’s why immediate action seems to be hard to take’. Als we Klimaatverandering nu serieus gaan zien als de crisis die het is, dan vraagt dit naast grotere investeringen in klimaatbeleid ook om vergaande landelijke regie, die nu nog grotendeels ontbreekt. Deze landelijke regie zou tot stand moeten komen in vergaande samenwerking en afstemming met de wetenschap. Deze Bouwtalk richt zich op de noodzaak van landelijke regie en wat de wetenschap hierin kan bijdragen, en waarom deze combinatie essentieel is voor het slagen van de energietransitie. Daarbij ligt de focus op twee projecten die de afgelopen tijd ontwikkeld zijn in het kader van het Klimaatakkoord en in het kader van de oprichting van het nieuwe Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems. Het ene project gaat over de ontwikkeling van een ‘Rekenkern’ ten behoeve van de optimalisatie van verduurzamingsbeslissingen voor gebouwen, het andere project gaat over de noodzaak en potentie van systeemintegratie als essentieel onderdeel van het vormgeven van ons toekomstige CO2-neutrale energiesysteem.

Geest uit de Fles BOUWtalks met Michèle Blom – 25 juni – 17.00u

Drs. Michèle Blom; Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat

Michèle Blom

Tijdens deze BOUWtalks zal Michèle Blom uit de doeken doen hoe bij Rijkswaterstaat wordt doorgewerkt in Coronatijden.

Welke kansen ziet zij? En hoe verbindt zij die kansen met de transitie-opgaven die er liggen? Houdt RWS het ingezette verandertraject ‘op weg naar een vitale infrasector’ vol? Is zij koersvast? Dat alles en nog veel meer vragen, ook van jullie, tijdens de Geest uit de fles BOUWtalks.

Waar?

ZOOM is een videoconferentie applicatie waarmee online face-to-face kan worden gecommuniceerd. ZOOM is hier eenvoudig te downloaden en te installeren 

Aanmelden?

Aanmelden kan bij geestuitdefles@jongegeesten.nlVermeld dan de sessie van je keuze en dan ontvangt je onze ZOOM link. Door hier op te klikken kom je op het aangegeven tijdstip automatisch in de sessie. Hoe?Een Geest uit de fles duurt maximaal één uur.Je kunt als deelnemer 10 minuten voor de start inloggen.We starten exact op de aangegeven tijd ivm een opname van de spreker Na een korte introductie zal de spreker ongeveer een kwartier zijn of haar inzichten delen.

Dit wordt gevolgd door een geestenwisseling waarin de deelnemers de mogelijkheid hebben vragen aan de spreker te stellenNa 55 minuten is is de afsluiting

Lindy Molenkamp (1970) 11-06-20

Lindy Molenkamp directeur beheer en uitvoering (B&U) provincie Noord-Holland en vervult diverse advies- en bestuursfuncties o.a. bij CROW, Platform WOW en is lid commissie Cloo.

Lindy Molenkamp vervult diverse advies- en bestuursfuncties, o.a. bij CROW en Platform WOW. Als lid van de commissie-Cloo bracht zij onlangs advies uit aan de gemeente Amsterdam over de staat en aanpak van civieltechnische constructies in de hoofdstad.

De directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (vaar-)wegen, bodem, groen, en openbaar vervoersnetwerken. Ook legt B&U nieuwe wegen en vaarwegen aan. B&U werkt voortdurend aan veilig verkeer en een bereikbare regio. Innovatie staat hierbij voorop.

Lindy heeft het over 2 big hairy situations: COVID-19 en de Vervangings en Renovatie opgave kunstwerken van de weg- en vaarwegbeheerders. Op dit proces en data niveau zijn er parallellen. Een inkijkje.

Geest uit de fles met Marjet Rutten en Pim van Wylick

Deze Geest uit de fles was op donderdag 4 juni. Kijk hier rustig de film met een korte introductie en de ZOOMtalk terug. De ZOOMtalk met korte introductie duurt 30 minuten

Waarom parametrisch ontwerpen de bouw verandert  

Parametrisch ontwerpen is een ontwerpproces waarbij op basis van data en relaties tussen onderdelen een ontwerp wordt gegenereerd. Het gaat om het leggen van relaties. 

Marjet en Pim gaan in op de kansen die “Parametrisch ontwerpen” ons biedt als het gaat om de transitie in de bouwsector. Niet alleen als het gaat om minder faalkosten en materiaalgebruik, maar ook nog meer uitdagende ontwerpen en meer klantwaarde. 

Over Marjet Rutten:

Marjet adviseert organisaties en de politiek over vernieuwingen. In 2012 was zij prominent lid van het team dat de ‘Bouwagenda’ opstelde waarbij de verduurzamingsthema’s onder haar hoede vielen. Ook binnen de huidige Bouwagenda speelt zij een rol, zo ook bij de Renovatieversneller. Ze is daarnaast actief in beoordelingscommissies en jury’s, waar ze onder meer oordeelt over de marktkansen van geplande product- en procesinnovaties. Vaak gaat dit over de energietransitie. Denk aan regelingen als Programmalijn 0, DEI+, MMIP 3 en 4 van TKI Urban Energy. Niet voor niets stond Marjet Rutten in 2019 in de top 10 van de ABN AMRO Duurzame 50.

Marjet houdt ervan om, om een positieve manier, uit te dagen en te prikkelen. Ze houdt van actie, is direct en energiek. Perfect voor een Bouwtalk.

Over Pim van Wylick:

Pim van Wylick is architect, innovator en ondernemer. Hij denkt graag buiten de conventionele kaders en is groot voorstander van interdisciplinair onderzoek en samenwerking. Zo gebruikte hij parametrische software uit de vliegtuig- en autoindustrie om het ontwerp voor het Olympisch Stadion in Peking vorm te geven. En ontwikkelde hij een digitaal model om real-time een ontwerp op te bouwen, constructief te toetsen en te optimaliseren aan de mogelijkheden van de robot die de uiteindelijke 3D betonprint ging maken. Hij is oprichter van THE FORM FOUNDATION. en Planalogic.

Geest uit de fles met Prof.dr.ir. Leentje Volker

Deze Geest uit de fles was op dinsdag 19 mei. Kijk hier rustig de film met een korte introductie en de ZOOMtalk terug. De ZOOMtalk met korte introductie duurt 20 minuten

Prof.dr.ir. Leentje Volker (1978) Hoogleraar Integrated Project Delivery – Universiteit Twente

Prof.dr.ir. Leentje Volker (1978)

Leentje is als hoogleraar verbonden aan Universiteit Twente. Leentje is geïntrigeerd door de interactie tussen mensen en hun omgeving op het niveau van de individu, de organisatie en de maatschappij. Spanningen tussen formele en informele regels, tussen juridische en sociale systemen, en tussen evoluerende en ontworpen omgevingen zijn belangrijke drivers in haar werk. Belangrijke kwesties zijn voor haar het identificeren en waarmaken van waarden, behoeften en ambities, het waarborgen van kwaliteit en het ontwikkelen van governance structuren en mechanismen. Hierbij richt zij zich met name op de aanbesteding, het contracteren, het projectmanagement en het assetmanagement van infrastructuur en publiek vastgoed. Leentje is één van de ‘drijvende krachten’ achter Jonge Geesten

Onderwerp: Voortbouwen op C-saamhorigheid

De bouw staat niet bekend om haar innovatieve karakter. Mijn voorganger Professor Joop Halman aan de Universiteit Twente definieerde 4 P’s die nodig zouden zijn om vanuit dit perspectief vooruitgang te kunnen boeken: Productdifferentiatie, Projectoverstijgend investeren, Projectoverstijgende partnerships en Projectoverstijgend aanbesteden. 

In mijn oratie op 21 november j.l. heb ik het ecosysteem naar voren gebracht als concept dat aan al deze 4 P’s voldoet. Een ecosysteem bestaat uit een set van actoren met verschillende multilaterale, niet-generieke complementariteiten die worden geordineerd door verschillende rollen met vergelijkbare regels. Omdat middelen stromen door actor-tot-actor verbindingen zijn sociale processen in ecosystemen van groot belang. 

Vanwege de complementariteit van de verschillende partijen in een ecosysteem is het van groot belang om je goed te realiseren door welke waarden partijen worden gedreven. Ik ben de afgelopen maanden onder de indruk geraakt van de saamhorigheid en gezamenlijkheid waarmee als maatschappij in deze Corona periode voor elkaar gezorgd hebben. Als we deze waarden zouden weten te behouden als Corona geïntegreerd onderdeel is geworden van onze samenleving, zie ik een circulaire, digitale en geïndustrialiseerde bouw zo voor me…..