Deze Geest uit de fles was op dinsdag 19 mei. Kijk hier rustig de film met een korte introductie en de ZOOMtalk terug. De ZOOMtalk met korte introductie duurt 20 minuten

Prof.dr.ir. Leentje Volker (1978) Hoogleraar Integrated Project Delivery – Universiteit Twente

Prof.dr.ir. Leentje Volker (1978)

Leentje is als hoogleraar verbonden aan Universiteit Twente. Leentje is geïntrigeerd door de interactie tussen mensen en hun omgeving op het niveau van de individu, de organisatie en de maatschappij. Spanningen tussen formele en informele regels, tussen juridische en sociale systemen, en tussen evoluerende en ontworpen omgevingen zijn belangrijke drivers in haar werk. Belangrijke kwesties zijn voor haar het identificeren en waarmaken van waarden, behoeften en ambities, het waarborgen van kwaliteit en het ontwikkelen van governance structuren en mechanismen. Hierbij richt zij zich met name op de aanbesteding, het contracteren, het projectmanagement en het assetmanagement van infrastructuur en publiek vastgoed. Leentje is één van de ‘drijvende krachten’ achter Jonge Geesten

Onderwerp: Voortbouwen op C-saamhorigheid

De bouw staat niet bekend om haar innovatieve karakter. Mijn voorganger Professor Joop Halman aan de Universiteit Twente definieerde 4 P’s die nodig zouden zijn om vanuit dit perspectief vooruitgang te kunnen boeken: Productdifferentiatie, Projectoverstijgend investeren, Projectoverstijgende partnerships en Projectoverstijgend aanbesteden. 

In mijn oratie op 21 november j.l. heb ik het ecosysteem naar voren gebracht als concept dat aan al deze 4 P’s voldoet. Een ecosysteem bestaat uit een set van actoren met verschillende multilaterale, niet-generieke complementariteiten die worden geordineerd door verschillende rollen met vergelijkbare regels. Omdat middelen stromen door actor-tot-actor verbindingen zijn sociale processen in ecosystemen van groot belang. 

Vanwege de complementariteit van de verschillende partijen in een ecosysteem is het van groot belang om je goed te realiseren door welke waarden partijen worden gedreven. Ik ben de afgelopen maanden onder de indruk geraakt van de saamhorigheid en gezamenlijkheid waarmee als maatschappij in deze Corona periode voor elkaar gezorgd hebben. Als we deze waarden zouden weten te behouden als Corona geïntegreerd onderdeel is geworden van onze samenleving, zie ik een circulaire, digitale en geïndustrialiseerde bouw zo voor me….. 

Recommended Posts