Lindy Molenkamp directeur beheer en uitvoering (B&U) provincie Noord-Holland en vervult diverse advies- en bestuursfuncties o.a. bij CROW, Platform WOW en is lid commissie Cloo.

Lindy Molenkamp vervult diverse advies- en bestuursfuncties, o.a. bij CROW en Platform WOW. Als lid van de commissie-Cloo bracht zij onlangs advies uit aan de gemeente Amsterdam over de staat en aanpak van civieltechnische constructies in de hoofdstad.

De directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (vaar-)wegen, bodem, groen, en openbaar vervoersnetwerken. Ook legt B&U nieuwe wegen en vaarwegen aan. B&U werkt voortdurend aan veilig verkeer en een bereikbare regio. Innovatie staat hierbij voorop.

Lindy heeft het over 2 big hairy situations: COVID-19 en de Vervangings en Renovatie opgave kunstwerken van de weg- en vaarwegbeheerders. Op dit proces en data niveau zijn er parallellen. Een inkijkje.

Recommended Posts