Deze sessie was op donderdag 7 mei. Kijk hier rustig de film met een korte introductie en de ZOOMtalk terug. De ZOOMtalk met korte introductie duurt een half uur

Jacolien Eijer-De Jong (1971) directeur van Koninklijke NLingenieurs (klik op de foto voor haar persoonlijke pagina)

Jacolien Eijer-De Jong (1971)

Corona als reset-knop

Voordat de Corona-crisis uit brak werd er in de bouw al veel gesproken over een nieuwe manier van bouwen. Vanuit de ingenieursbranche, die Jacolien Eijer als directeur van Koninklijke NLingenieurs vertegenwoordigd, kwam almaar luider de roep om ècht circulair te bouwen. Ingenieursbureaus hebben circulaire ontwerpprincipes ontwikkeld, sluiten steeds meer aan bij de waarden van de natuur en de kenmerken van een ecosysteem. Het vak van ontwerpen gaat steeds meer over waarde-optimalisatie en life cycles in plaats van risico- en kostenreductie.  

Tegelijk verandert het vak van ontwerpend en adviserend ingenieur in rap tempo als gevolg van digitalisering, nieuwe datatechnologie en als gevolg van de veranderende rol van de overheid met dientengevolge andere samenwerkingsvormen. Wat betekent dat allemaal voor de bouwsector van de toekomst en voor ingenieursbureaus in het bijzonder?

Hoe vaak hebben we niet tegen elkaar verzucht dat we het eens zijn over het wenkend toekomstperspectief, maar dat we nu eenmaal gevangen zitten in het huidige systeem. En toen zette COVID-19 dat systeem “on hold”.  

Uit de manier waarop opdrachtgevers en opdrachtnemers nu samenwerken om uit die harde time-out te komen put Jacolien hoop voor de toekomst. Heeft Corona ons een reset-knop gegeven? Kunnen we nu de contouren van die nieuwe bouwsector gaan vormgeven? Of proberen we zo snel mogelijk te herstellen wat we hadden? Jacolien bespreekt aan de hand van een aantal voorbeelden de mogelijkheden om een nieuwe bouwsector juist nu vorm te geven.

Recommended Posts