Jonge Geesten® stimuleert een effectieve en soepele kennisoverdracht tussen de verschillende generaties via een actieve uitwisseling van kennis, ervaring en visie. Zo helpen wij met het creëren van meer bewustwording en het ontwikkelen van zienswijzen en strategieën die van invloed zijn op de prestaties en productiviteit van uw organisatie.

Aanbod

Dit doen wij op verschillende manieren:
1. Het geven van presentaties over generatiemanagement en intergenerationeel samenwerken. Interactieve presentaties zoals: “De 4 generaties op de werkvloer” | “Per generatiewijzer naar een veerkrachtige en wendbare organisatie” | “Leidinggeven aan millennials”
2. Het organiseren van events; Events gericht op constructieve interactie tussen deelnemers en het beter laten communiceren en samenwerken met elkaar
3. Het verzorgen werksessies; werksessies om bewustwording te creëren voor mulit-generationeel samenwerken, samenwerken tussen verschillende generaties, leidinggeven aan millennials
4. Het coachen van teams; wij brengen (project)teams bij elkaar en helpen met het, tot zijn volledige potentie, ontwikkelen van de gewenste (project)doelen. Samenwerking en (persoonlijk) leiderschap staan daarbij centraal
5. Het begeleiden van organisaties in transitie; de motivatie om kennis en ervaring te delen is cruciaal bij een veranderende organisatie. Door de verschillende generaties bewuster te maken van elkaars onderscheidende kwaliteiten en hoe ze deze kunnen benutten zal er een pro-actieve uitwisseling ontstaan.
6.Daarnaast kunnen wij u helpen om uw doelgroep van online engagement tot offline actie te bewegen, ook wel community building genoemd. Onze initiatieven spreken tot de verbeelding

 

Gedachtengoed TheoryU

TheoryU is een gedachtengoed en begrippenkader dat wij toepassen in vrijwel al onze activiteiten. Wij passen het toe om meer bewustwording te creëren bij mens en organisatie zodat in co-creatie een complexe verandering in gang gezet kan worden. Dit is nodig omdat organisaties een fundamentele verschuiving moeten maken van statische hiërarchische systemen naar meer flexibele, natuurlijke vormen van (persoonlijk) leiderschap, waarin het individu en netwerken een grote rol spelen. Lees hier een uitgebreide toelichting

Basisprogramma Co-creatie: Neem samen met onze experts plaats in de ‘driver’s seat’ van innovatie en verandering Klik hier voor meer info
Hierdoor creëren wij mee bewustwording over de bijdrage die men kan leveren aan het behalen van persoonlijke en organisatie doelen.

Methoden

Naast TheoryU maken we gebruik van een aantal methodieken, waaronder:

1. De Creatiespiraal  is een model dat wordt ingezet om individuen, teams en organisaties te helpen met het realiseren en co-creëren van hun doel. Het laat in twaalf eenvoudige stappen zien wat nodig is om een doel te realiseren. Lees hier een uitgebreide toelichting.
2. Het GeneratieKompas is ontwikkeld om de continuïteit van het co-creatie proces inzichtelijk te maken. Daarmee is het meer dan een tool en heeft tot doel de verschillende generaties en expertisen in projecten en organisaties beter samen te laten werken door de verschillende kwaliteiten en zienswijzen duurzaam inzichtelijk maken. Lees hier een uitgebreide toelichting.
3. Design Kit van IDEO gebruiken wij in het proces van Prototyping. Het is een kunst om de creatieve denkers in een organisatie te identificeren, te koesteren en vrij te spelen voor zaken die zij het beste kunnen. Jonge Geesten helpt organisatie met het identificeren van deze werknemers, die ongeacht leeftijd een meerwaarde kunnen geven en daarmee de eigen organisatie verder brengen. Lees hier een uitgebreide toelichting
4. LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) helpt teams en organisaties bij strategische besluitvorming en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. LEGO®  SERIOUS PLAY® is gebaseerd op een robuuste set van wetenschappelijke theorieën, op de domeinen van strategie, gedrag, systeemdenken, maar vooral op het gebied van Leren, Spelen en Ontwikkelen. LEGO® SERIOUS PLAY® gebruiken wij om vraagstukken uit te kristalliseren en te ontwerpen. Lees hier een uitgebreide toelichting.

Mead

Randvoorwaarden

Om de beste oplossing voor een vraagstuk te vinden is een sterk team essentieel. Een sterk team moet natuurlijk goed kunnen samenwerken, maar vooral een vraagstuk vanuit alle belangrijke invalshoeken bekijken. Jonge Geesten streeft daarom naar maximale diversiteit: verschillen in discipline, kennis en kunde, maar ook verschillen in generaties, gender en achtergrond. Een team bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 18 mensen. Elk team bepaalt de opdracht en voert het resultaat zelf uit. Jonge Geesten begeleidt intergenerationele team zodat er daadwerkelijke initiatieven ontstaan die ervoor zorgen dat (organisatie)processen en projecten beter en sneller verlopen.

Rol van Jonge Geesten®

Jonge Geesten® zorgt voor een veilige sfeer waarin ieder teamlid veilig vrijuit kan spreken om zo tot een echte dialoog te komen. Een sfeer waarin de deelnemers elkaar aanvullen en aanzetten tot een goede samenwerking en resultaten die het verschil maken. Trefwoorden hierbij zijn gelijkwaardigheid, samenwerking en co-creatie .

Onze dynamische, creatieve, prikkelende en inspirerende werkwijze maakt het mogelijk krachten te bundelen, persoonlijke groei te stimuleren en ideeën om te zetten in een concreet plan van aanpak dat werkt. De werkwijze van Jonge Geesten blijkt een succesvolle aanvulling voor traditionele organisaties.

Jonge Geesten® is een netwerkorganisatie. Wij stellen een team van experts samen die het beste past bij de vraag van uw organisatie. Bekijk hier ons expertnetwerk.

Jonge Geesten® is in opgericht en staat sinds 19-11-2013 geregistreerd als JG Jonge Geesten®  bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE)

KvK nummer 30279606