Robert WaldekkerRobert Waldekker (1944) werd in Rotterdam geboren, groeide daar en in de Randstad op. Studeerde Elektrotechniek en elektronica op HTS niveau. (Wat toen overigens MTS heette, HTS was toen, wat TU nu is)  Daarna werkte hij in de ontwikkeling van elektronica, o.a. aan het meest prille begin van de digitalisering. En in de technische commercie. Daar leerde hij m.n. het onderscheid tussen luisteren gericht op je eigen, commerciële, doelen. En het luisteren naar de wensen, behoeften, van de gesprekspartner en die als uitgangspunt te nemen.

Op basis van die ervaring, en ervaringen opgedaan als vrijwilliger in club- en buurthuis en in de geestelijk zorg, besloot hij in 1970 het professionele roer om te gooien.

Hij ging werken in een psychiatrische kliniek voor TBS gestelden.  Daar schoolde hij, in een combinatie van werk en studie, om.  In die kliniek werkte hij in groepsleiding en MT.

Na een aantal jaren verwisselde hij deze intramurale specialistische zorg , voor een ambulante functie in eerste lijn geestelijke gezondheid- en maatschappelijke zorg. Hier hield hij zich naast individuele zorg  bezig met de ontwikkeling en implementatie van therapeutische- en trainingsgroepen.

Daarnaast  met werken in/vanuit een eigen psychotherapiepraktijk. Werken werd, en wordt, permanent begeleid door studie en praktisch gericht onderzoek. Vanuit ervaringen in die beide werkomgevingen stichtte hij, begin van deze eeuw, een multidisciplinair  therapeutisch centrum. Daarmee een belangrijke droom vormgevend. Inhoudelijk liep dat naar wens. Financieel echter minder, waardoor het na een aantal jaren moest sluiten. Een pijnlijke maar leerzame, en ook mooie, ervaring. Achteraf zegt hij: “Ik zou het zo weer doen. Dan natuurlijk wel op een andere financieel-economische basis.

Na zijn, formele, pensionering is hij filosofie gaan studeren. Filosofie als ‘gereedschap’ ter beschouwing van ‘zorg en welzijn’ en het praktisch, feitelijk, handelen van de professionals, werkzaam in die zorg.

Momenteel coacht hij, op persoonlijke basis en wijze, de hiervoor bedoelde professionals. Onder andere werkend vanuit de ervaring dat mensen (veel) meer kunnen dan ze weten. Iedereen heeft onbewuste bekwaamheden. En ja, ook valkuilen. Het vergroten van het bewustzijn daaromtrent vergroot onze kwaliteit van handelen. Hij besluit het resumé van zijn CV met de opmerking: “ Naast andere thema’s, speelt ‘luisteren’ en bewustwording van ‘instinctieve’ gedragingen, altijd een rol. “.