Menno Lammers – Business Innovation | LEGO® SERIOUS PLAY®

In mei 2016 is Menno gestart met de PropTech beweging. PropTechNL streeft er na om het maximale potentieel van mensen te ontketenen, zodat er een nieuwe generatie property wordt gerealiseerd voor een vitale leefomgeving. Wij willen samen met anderen het ‘Property van de toekomst uitvinden’. Pioniers zijn op het gebied van de nieuwe generatie property en de mogelijkheden van globalisering en digitalisering benutten.. Het gaat niet alleen om objecten, maar om het verwezenlijken van menselijk potentieel en het verbeteren van het leven van mensen.