20180209_TUDelft_BK_leentje_IMG_3638.JPGLeentje Volker (1978) is als hoogleraar verbonden aan Universiteit Twente. Leentje is geïntrigeerd door de interactie tussen mensen en hun omgeving op het niveau van de individu, de organisatie en de maatschappij. Spanningen tussen formele en informele regels, tussen juridische en sociale systemen, en tussen evoluerende en ontworpen omgevingen zijn belangrijke drivers in haar werk. Belangrijke kwesties zijn voor haar het identificeren en waarmaken van waarden, behoeften en ambities, het waarborgen van kwaliteit en het ontwikkelen van governance structuren en mechanismen. Hierbij richt zij zich met name op de aanbesteding, het contracteren, het projectmanagement en het assetmanagement van infrastructuur en publiek vastgoed. Leentje is een van de ‘drijvende krachten’ achter Jonge Geesten