Leentje Volker – Opdrachtgeverschap

Leentje zwLeentje Volker (1978) is als assistant professor verbonden aan TU Delft en is gespecialiseerd in openbare ingebruikname van architectuur en infrastructuur. Leentje is geïntrigeerd door de interactie tussen mensen en hun omgeving op individueel, organisatorisch en institutioneel niveau. Spanningen tussen formele en informele regels, tussen juridische en sociale systemen, opkomende en ontworpen omgevingen zijn belangrijke drivers in haar aanpak. Belangrijke kwesties zijn voor haar het beheren van behoeften en ambities, design (kwaliteit), aanbesteding, contracten, project bestuur, asset management en de besluitvorming in de hele bouwketen. De rol van secretaris van de Opdrachtgeversforum in de bouw , een gezamenlijk initiatief van (publieke) opdrachtgevers in Nederland om het professionele niveau van de Nederlandse klanten te verbeteren , stelt haar in staat om wetenschap en praktijk op het gebied van de openbare ingebruikname effectief te combineren.