GeneratieKompas

Het GeneratieKompas is een tool die wij hebben ontwikkeld en heeft tot doel de verschillende generaties in projecten en organisaties beter samen te laten werken door de verschillende kwaliteiten en zienswijzen inzichtelijk maken. Het GeneratieKompas ontsluit op actieve wijze kennis, actualiteiten en trends en geeft richting aan de meest optimale samenstelling om in cocreatie (complexe) vraagstukken op te lossen.  Het creëert een klimaat waar bijvoorbeeld een generatie Z een babyboomer kan helpen met de nieuwe technologieën.  Waar een organisatie die start-up kan vinden die ze nodig hebben om zelf door te kunnen groeien. Waar de zojuist afgestudeerde generatie Y  een traineeship kan worden aangeboden.

Generatiewijzer

Het GeneratieKompas kent drie fasen:

fase 1
Identificatie van de aanwezige generaties, het proces en bepalen van het onderwerp waarop men wil gaan samenwerken. Inventarisatie van welke beschikbaarheid nodig is, hoeveel geld daarvoor nodig is en welke energie men eraan denkt te kunnen geven. In deze fase worden persoonlijke verwachtingen uitgesproken en gezamenlijke doelen vastgelegd

fase 2
Het inzichtelijk en bewust maken van de verschillende onderscheidende kwaliteiten. Hierbij wordt met respect gekeken naar wat was en met compassie naar wie gaan komen.  Er wordt gekeken naar de samenstelling, de beschikbaarheid van informatie en kennis en wat er nog zou moeten worden toegevoegd.

fase 3
Het uitwerken van het idee tot een prototype waarvan men overtuigt is dat deze een aanvulling is voor het de organisatie of project. In fase 3 zal de ontwikkelde kennis worden gedeeld in het project of organisatie

Het GeneratieKompas geeft inzicht en nieuwe inspiratie om op een actieve manier de verschillende generaties effectief met elkaar samen te laten werken.

Jonge Geesten® is in 2009 door Maurice van Rooijen opgericht en staat sinds 19-11-2013 geregistreerd als JG Jonge Geesten®  bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE)