De 4 GENERATIES OP DE WERKVLOER

generatie cartoon HRDeze tijd vraagt van organisaties om innovatie meer zelf te gaan doen. Wanneer organisaties zelf met vernieuwing bezig zijn dan komt het eigen vakmanschap, hetgeen waarvan je bent en voor wil staan, ook weer boven. Het daarbij van belang om goed inzicht te hebben in de verschillende generaties die nu op de werkvloer zijn. Door goed generatiemanagement krijgen organisaties een goed beeld van hun ambities, behoeften en uiteenlopende perspectieven. Wij geloven dat bedrijfsprocessen beter en sneller verlopen wanneer verschillende generaties (multigenerationeel) samenwerken en daardoor complementair tot betere resultaten komen.

Op dit moment bevolken 4 generaties , met ieder zijn eigen specifieke kenmerken, kwaliteiten en expertise, de werkvloer. Wij identificeren deze generaties en hun unieke ervaringen als volgt:

1. Generatie BabyBoom (1945 – 1960)

De mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1960 worden doorgaans aangeduid als Babyboomers. Deze generatie heeft een aantal gemeenschappelijke ervaringen. Ze maakte kennis met de stijgende naoorlogse welvaart, en ging studeren in de woelige periode tussen 1965 en 1975.

De senior medewerker ofwel groep 50+ een steeds belangrijk aandeel van de werknemers vormen. Helaas, bestaan er veel misvattingen over oudere werknemers (traag, niet in staat om te veranderen, niet techy genoeg, etc.) en wordt er weinig gedaan om hun specifieke behoeften te stimuleren en hun motivatie op het werk te begrijpen. Speciaal voor deze Generatie hebben wij het Expertise+ programma ontwikkelt waarbij de focus ligt op persoonlijk ledierschap en duurzame inzetbaarheid

2. Generatie X (1961 – 1980)

Deze groep mensen betreft ruwweg de mensen die zijn geboren tussen 1961 en 1980. Door het in zwang raken van de anticonceptie verminderd het aantal geboorten of de tegenstelling met de babyboom
Deze generatie ook wel generatie Nix of de verloren generatie genoemd, aangezien de jongeren de periode van economisch verval na de tweede oliecrisis meemaakten: ze waren pas afgestudeerd (in veel gevallen aan één van de universiteiten) en hadden veel moeite om werk te vinden, omdat de bedrijven aanwervingen beperkten en gingen snoeien door middel van een zuiniger loonbeleid. Universitair geschoolden hadden door dit gewijzigd bedrijfsbeleid de naam te duur te zijn in vergelijking met HBO afgestudeerden

3. Generatie Y – ( MIllennials ) (1981 – 1995)

Deze groep mensen, ook wel Millennials genoemd, wordt over het algemeen gedefinieerd aan de hand van geboortejaren en is geboren tussen 1981 en 1995. Generatie Y is opgegroeid in een tijd van technologische vooruitgang en economische voorspoed. Kenmerkend is de vertroetelende aandacht die ze kreeg van haar opvoeders. Het gevolg daarvan is een zelfverzekerde, optimistische generatie die gewend is haar zin te krijgen

4. Generatie Z (1995 – nu)

Deze opvolgende generatie van Y begeeft zich nog niet op de arbeidsmarkt, waardoor kenmerken, competenties en waarden nog moeilijk te definiëren zijn. Generatie Z, ook wel iGeneratie genoemd, groeit op in een wereld van overvloed en met relatief weinig beperkingen. Ze zijn ervan overtuigd dat ouders of de overheid eventuele tegenslagen zullen opvangen. En dat gebeurt nog ook.

Door de bovenstaande generaties multigenerationeel te laten samenwerken blijven organisaties jong van geest en dienen wij de volgende doelen:

1. Er ontstaat onderling een actieve uitwisseling van beelden en ervaringen. Dit geeft de ene generatie de mogelijkheid kennis over te dragen aan de andere generatie. Vanuit de gedachte dat bijvoorbeeld ervaringskennis uit de organisatie verdwijnt wanneer een generatie binnen een paar jaar de organisatie gaat verlaten is dit een must. Anderzijds kan er nog een professionaliseringsslag gemaakt worden omdat elkaars inzichten en kennis kan worden gedeeld. Zo hebben jongere generaties een totaal andere manier van informatie verwerken.  Hierdoor kunnen er wellicht ook nog creatieve oplossingen ontstaan op reeds bestaande problematiek.

2. Wij willen de laatste jaren van de oudere generatie werknemers voor de organisaties zinvol laten zijn.  Uit onderzoek blijkt dat oudere medewerkers in hun laatste loopbaanfase behoefte hebben aan afronding, bijvoorbeeld in de vorm van kennisoverdracht.  Jonge Geesten geeft betekenis aan intensief samenwerken met andere generaties en kan hierin motiverend werken.

3. Wij willen op deze wijze een multigenerationele samenwerking tussen de verschillende generaties stimuleren en een netwerk opbouwen wat als voorbeeld kan dienen binnen en buiten een organisatie.  Uit onderzoek blijkt dat bedrijfsprocessen beter en sneller verlopen wanneer verschillende generaties samenwerken en complementair aan elkaar tot betere resultaten komen.

Co-creatiekompas

klik op de afbeelding voor het GeneratieKompas

Met het “Generatiekompas” hebben wij een tool ontwikkelt dat effectief generatiemanagement mogelijk maakt. Het heft tot doel de verschillende kwaliteiten en zienswijzen van generaties voor u organisatie inzichtelijk te maken. Het houdt rekening met de individuele behoeften en ambities van de werknemer maar ook met de doelen en wensen van uw organisatie. Dit draagt bij aan een  constructieve samenwerking over de generaties heen.

 

 

 

bronnen: wikipedia, studentenwerk, Aart Bontekoning, generatie Z: Ahlers en Boenders, @MauricevRooijen

Jonge Geesten® is in 2009 opgericht en staat sinds 19-11-2013 geregistreerd als JG Jonge Geesten®  bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE)

KvK nummer 30279606