PicassoHandsQuoteEr zijn talloze artikelen over de millennials ofwel Generatie Y. Daarbij gaat het over de waarden die ze delen en de uitdaging die we hebben om ze te integreren in onze organisaties. Maar er wordt weinig gezegd over oudere werknemers en hoe aan hun specifieke behoeften en verwachtingen tegemoet gekomen kan worden om ze betrokken en gemotiveerd tot het einde van hun loopbaan te houden. Voor veel grote organisaties, zal de senior medewerker ofwel groep 50+ een steeds belangrijk aandeel van de werknemers vormen. Helaas, bestaan er veel misvattingen over oudere werknemers (traag, niet in staat om te veranderen, niet techy genoeg, etc.) en wordt er weinig gedaan om hun specifieke behoeften te stimuleren en hun motivatie op het werk te begrijpen.

Binnenkort zal een relatief grote groep werkende ongeveer tegelijkertijd uittreden, de zogenoemde ‘Babyboomers’.  Hiermee lopen organisaties het risico (de belichaming van) kernwaarden te verliezen, de echte verhalen over de geschiedenis van de organisatie en een aantal kennisnetwerken (‘wie weet wat’).  De zorg om deze bron van kennis, ervaring en energie te benutten heeft het programma Expertise+ doen ontstaan. Dit programma is gebaseerd op het programma Musketier, een generatie ontwikkelprogramma van Jonge Geesten®

GeneratieKompas Logo-Vierkant-witte-achtergrondgeneratie cartoon HRMusketiers en D'artagnan

Met dit programma willen wij 3 doelen bereiken:

  1. Het eerste doel is dat er onderling een actieve uitwisseling van beelden en ervaringen ontstaat.  Dit geeft de ene generatie de mogelijkheid kennis over te dragen aan de andere generatie.  Vanuit de gedachte dat bijvoorbeeld ervaringskennis uit de organisatie verdwijnt wanneer een generatie binnen een paar jaar de organisatie gaat verlaten is dit een must.  Anderzijds kan er nog een professionaliseringsslag gemaakt worden omdat elkaars inzichten en kennis kan worden gedeeld.  Zo hebben jongere generaties een totaal andere manier van informatie verwerken.  Hierdoor kunnen er wellicht ook nog creatieve oplossingen ontstaan op reeds bestaande problematiek van een senior medewerker.
  2. Een tweede doel is de laatste jaren van de oudere generatie werknemers en voor de organisaties zinvol te laten zijn.  Uit onderzoek blijkt dat oudere medewerkers in hun laatste loopbaanfase behoefte hebben aan afronding, bijvoorbeeld in de vorm van kennisoverdracht.  Musketier geeft betekenis aan intensief samenwerken met andere generaties en kan hierin motiverend werken.
  3. Ten derde willen wij op deze wijze een samenwerking van senior medewerkers van verschillende afdelingen of organisaties op gang brengen. Het op een andere wijze benutten van het reeds bestaande netwerk laat op een sympathieke manier de kracht van de senior medewerker zien.

Expertise+  betreft een 2 daags programma incl. overnachting Dit programma bestaat uit drie componenten’; vitaliteit, productiviteit en ontwikkeling. We kijken naar de kracht van deze generatie en we  dagen uit om te kijken wat er nog geleerd kan worden. Hoe je waardevolle kennis kan overdragen. Door met bovenstaande punten aan de slag te gaan ontstaat een constructief beeld van de senior medewerker en kan dit voorbeeld ook doelbewust worden ingezet voor de verschillende zienswijzen van generaties. Centraal daarbij staat dan het bundelen van expertise en kwaliteiten waarmee met diversiteit en potentieel naar de eigen organisatie wordt gekeken.  Hierdoor kunnen complexe vraagstukken op een innovatieve en creatieve wijze worden onderzocht en opgelost.

netwerken

Het programma werkt volgens het netwerk principe waardoor een positieve uitwisseling van beelden kan ontstaan. Een ieder zal in zo’n setting zijn of haar eigen punt naar voren kunnen brengen door een pro-actieve uitwisseling van beelden een goede prestatie neergezet kan worden.  De gekozen vorm zal op interactieve wijze worden ondersteunt, waardoor het de senior medewerker kan helpen een professionaliseringsslag te maken en zijn carriére te verrijken.

Waarom willen wij dit doen?

Wij voelen ons bezorgd over dit onderwerp en vinden dat niet alleen de jongere generatie een belangrijke en zinvolle bijdrage kan leveren. Veel senior medewerkers die wij ontmoeten heb niet het gevoel dat ze op waarde worden geschat. Ze merken dat hun omgeving zich afvraagt of ze, tot pensioen, de energie om 40 uur per week te werken op kunnen brengen. De gebrek van erkenning van hun expertise vinden wij kwalijk en willen inzetten op het Jong van Geest zijn. Natuurlijk vinden er bij organisaties al veel (vrijblijvende) dingen plaats, van structurele maatregelen (het maken van part-time een optie, het organiseren van extra trainingen, de invoering van jobrotatie, etc.) tot human-centered acties (coaching, erkenning, etc.).

schat

Wij willen graag het potentieel gaan benutten door bewustwording en onderling pro-actieve uitwisseling.

Waarom met alleen senior medewerkers?

Wij staan bekend de kwaliteiten van de verschillende generaties te willen benutten, maar denken op deze manier de ontkende kracht van een specifieke groep te kunnen ontsluiten. In tegenstelling tot de structurele benaderingen die top-down zijn, kenmerkt deze aanpak zich door een bottom-up benadering.  Een werkwijze waarmee deze categorie medewerkers over het algemeen onbekend mee is. De dynamiek van deze groep is van essentieel belang omdat het reflectie, creativiteit, erkenning en het delen van gemeenschappelijke belangen bevordert. Sommige deelnemers zijn een beetje sceptisch bij het begin, maar dat hoort bij de leeftijd. Typische vragen rijzen als: “Waarom zou ik denken over een erfenis?”, “Ze luisteren toch niet meer naar me“ en “Mijn werkgever zal toch niets doen.” Door een veilige ruimte te creëren kan het vertrouwen groeien waardoor men toch gemotiveerd raakt ervaringen met elkaar te delen. Vanaf de start zal men als gevolg van het groepsproces carière en huidige werk door andere ogen gaan bekijken. De deelnemers ontdekken dat anderen dezelfde zorgen ten aanzien van carrière en huidige werk hebben en komt men in contact met een ander beeld op zaken.

Het onbenutte potentieel van senior medewerkers kan worden benut voor het verhogen van de kwaliteit van discussies, het ontdekken van verborgen kwaliteiten, de creatie van betekenis maar draagt vooral bij tot het ontstaan van hernieuwde energie binnen de deelnemers en de Eigen organisatie.

Lees hier het artikel ‘Wat te doen met de senior medewerker’

Jonge Geesten® is in 2009 opgericht en staat sinds 19-11-2013 geregistreerd als JG Jonge Geesten®  bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE)