De Jong van Geest – Ouafa Gambou

Ouafa quoteVia de achtergangen van de Albert Heijn aan de Westermarkt komen we uiteindelijk bij het kantoor van Ouafa Gambou uit. Op een mooie lentedag schijnt de zon recht naar binnen en met het lage plafond loopt de temperatuur al snel op. “Deze ruimtes is een verbinding tussen de aanliggende  gebouwen van deze Albert Heijn. Klanten hebben het niet in de gaten, maar dit is wel slim gebouwd,” legt Ouafa ons uit. Maurice van Rooijen, zelf een reguliere klant van deze Albert Heijn aan de Westermarkt, en Carlijn Tempelaars, die als zelfstandig adviseur ook  deel uitmaakt van het Jonge Geesten expertnetwerk, installeren zich in het kantoor. Ouafa heeft onze uitnodiging voor haar liggen en is benieuwd naar het gesprek dat komen gaat. We steken, nadat we onszelf hebben voorgesteld, meteen van wal en vragen Ouafa hoe ze hier terecht is gekomen.

Ouafa Gambou is een 28 jarige supermarktmanager van Albert Heijn in Amsterdam. Vanuit haar baan als supermarktmanager is ze ook coördinator van een programma dat statushouders aan hun eerste een baan wil helpen. Voor de duidelijkheid; statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Voor een statushouder draagt niet alleen het Rijk verantwoordelijkheid voor de opvang, maar ook de gemeenten. Dat maakt dat de gemeenten de opdracht en daarmee de verantwoordelijk hebben statushouders te huisvesten. Albert Heijn is een van de bedrijven die met de Gemeente Amsterdam een convenant hebben getekend. Het ondertekenen van dit convenant maakte dat Ouafa haar kwaliteit, om mensen in beweging te krijgen, breder kon inzetten.

“Als ik iets vind, dan vind ik daar wat van”

Op het Lyceum wist Ouafa al dat ze manager wilde worden. Dat dit manager bij de AH zou worden had ze nog niet bedacht toen ze in de 4e klas met school stopte. Want daarvan vond Ouafa dat dit haar onvoldoende bracht. En als Ouafa ergens iets van vindt, dan vindt ze daar wat van. Dit werd tijdens ons gesprek duidelijk. Het werken bij Albert Heijn was in het begin een baantje om geld te verdienen want hard werken was iets dat Ouafa met de paplepel ingegoten kreeg. Na een weg binnen de supermarkt dat van medewerker brood, teamleider, assistent supermarktmanager naar uiteindelijk supermarktmanager leidde kwam de rol coördinator statushouder op haar pad. Ouafa was direct enthousiast, maar ook voorzichtig kritisch: “Wat gaat het ons opleveren?” Als we vervolgens verder in gaan op het statushouders programma, verdwijnt haar zakelijke kant als sneeuw voor de zon en praat ze vol passie over dit maatschappelijke project.

“Ik dacht: dit moet anders, ik ga de gemeente uitnodigen”

Toen AH het convenant ondertekend had wierp Ouafa zich op als trekker.  Zij zag mogelijkheden in deze rol die haar aan het hart ligt omdat ze daarmee, vanuit haar lokale betrokkenheid, een bijdrage kan leveren aan haar streven naar gelijkheid voor iedereen. Maar een convenant ondertekenen is leuk, het uitvoeren is een heel ander verhaal. Zeker in het begin viel het niet mee. De winkelgroep ‘centrum’, met twintig winkels in de binnenstad van Amsterdam en Noord, had geen rekening gehouden met het geringe aantal aanmeldingen en taal- en cultuurperikelen die om de hoek kwamen kijken. Het gaf de daadkrachtige Ouafa de motivatie om nog meer in actie te komen en ze nam het initiatief om de gemeente uit te nodigen voor een gesprek. Dit overleg resulteerde in een aangescherpt programma van eisen dat voor alle partijen wel werkbaar was. Het machtig zijn van de Nederlandse taal en een pittige training om bekend te worden in het AH jargon werden onderdeel van het instroom programma.

Na een positief kennismakingsgesprek gaat de statushouder aan de slag. Op zaterdagen krijgen ze training in de Nederlandse taal met betrekking tot het werken bij Albert Heijn. Waarom op zaterdag? De agenda van een statushouder zit hartstikke vol met inburgeringscursussen, vrijwilligerswerk en nog meer taalonderwijs. Na vier weken volgt er weer een gesprek en als deze positief wordt ervaren gaat de statushouder de tweede termijn van vier weken in. Wanneer beide partijen enthousiast zijn wordt de statushouder een contract aangeboden dat gelijk is aan ieder ander arbeidscontract bij de AH. Voor Ouafa is dit de start van iets dat breder uitgerold kan worden omdat er structureel openstaande vacatures zijn, maar ook dat Albert Heijn op deze wijze haar maatschappelijke bijdrage kan leveren. Ouafa ziet daarbij wel een rol voor zichzelf maar niet om er landelijk voor rond te reizen. Persoonlijk heeft ze haar focus hiervoor op Amsterdam gericht. Ze heeft het programma zo opgezet dat iedere AH vestiging het programma autonoom op zou kunnen pakken.

“Als ik er klaar mee ben, dan ben ik er ook klaar mee”

Inmiddels is die kritische en zakelijke kant van Ouafa, die we aan het begin van het gesprek hadden opgemerkt, wat naar de achtergrond geschoven. Tegenover ons zit een vrouw die weet wat ze wil, die altijd hard heeft gewerkt en voornemens is om dat altijd te blijven doen. “Zolang je fysiek in orde bent en je voelt je goed, vind ik dat je je moet inzetten op de arbeidsmarkt.” Haar drive om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en te streven naar gelijkheid voor iedereen is heel sterk. Ouafa heeft scherpe uitspraken die hoewel ze vaak zwart/wit lijken snel worden genuanceerd. De inzet van statushouders levert weliswaar in het begin financieel weinig op maar ze realiseert zich dat de maatschappelijke waarde die daarmee wordt gecreëerd hartstikke groot is.

Inmiddels is de temperatuur hoogopgelopen en hebben we veel langer gepraat dan dat we hadden gepland. We sluiten het gesprek af, maar niet voordat Ouafa nog wat feedback heeft opgehaald van Maurice, die regelmatig in ‘haar’ supermarkt te vinden is. Meteen komt haar strengere kant naar boven, want hoewel ze erg blij is met een kritische klant, wil ze er ook meteen wat mee gaan doen. En zo hebben we Ouafa ook leren kennen, als een ambitieuze hardwerkende vrouw met een sterke eigen wil en een groot hart voor onze maatschappij.

Nominatie De Jong van Geest

Ouafa Gambou is genomineerd voor De Jong van Geest Award 2017. Elk kwartaal nomineren wij een individu en/of organisatie die een bijzondere prestatie heeft neergezet.  “De Jong van Geest” betreft een kunstwerk dat we graag uit willen reiken aan een bijzondere prestatie dat maatschappelijke waarde creëert en bijdraagt aan een mooiere wereld, door inzet van zijn of haar Jonge Geest.