TheoryU social field

TheoryU is een methode en een begrippenkader dat meer bewustwording creëert bij mens en organisatie met als doel in co-creatie een complexe verandering teweeg te brengen. Dit is nodig omdat organisaties een fundamentele verschuiving moeten maken van statische hiërarchishe systemen naar meer flexibele, natuurlijke vormen van leiderschap, waarin het individu en netwerken een grote rol spelen.  Hierbij volgt men de beweging van de letter U, vandaar de naam theory

TheoryU 5 stappen
Klik op de foto voor een korte filmimpressie van het doorlopen van de 5 fases

Met TheoryU doorlopen wij de volgende 5 fases:

Fase 1 Co-initiating

Brian Arthur2.jpg

Aan het begin van elk project of initiatief verzamelen één of enkele sleutelpersonen zich met de bedoeling het verschil te maken in een situatie dat er voor hen of eigen organisatie echt toe doet. Wanneer ze samenvloeien tot een kernteam behouden ze een gemeenschappelijke wil om hun doel , de mensen die ze willen betrekken en het proces dat ze willen inzetten. De context die het mogelijk maakt dergelijke kerngroep te vormen is een proces van ‘deep listening’ en kenmerkt zich in door Aanwezigheid, verbinden en initieren door een gemeenschappelijke intentie.

Fase 2 Co-sensing

Bagger Vance
Klik op de foto voor de clip “seeing the Field” uit de film The legend of Bagger Vance

De beperkende factor van transformationele verandering is niet  gebrek aan visie of ideeën, maar een onvermogen te voelen. Dat wil zeggen om collectief en helder te zien. Wanneer de deelnemers aan een groep zich bewust zijn van het collectieve potentieel dan is het bijna alsof er een nieuwe manier van kijken ontstaat. In deze fase van observatie en ervaringen opdoen vormt zich een toegewijd team en worden essentiële vragen verduidelijkt. Men vraagt zich af wat relevant is en onderzoekt zaken waarvan men nog niet veel weet.

 

Fase 3 Co-presencing

Buddha quote

De essentie van de co-presencing fase is de ervaring van transformatie van het oude en komen in het nieuwe. Loslaten en verwelkomen. Het gaat over terugtrekken, reflecteren en het innerlijk weten toestaan zich te ontvouwen. Vertragen om te begrijpen. Wanneer een groep deze drempel overschrijdt dan blijft niets hetzelfde. De groep begint als één geheel te werken waardoor er een hoger energieniveau en een gevoel van toekomstige mogelijkheid ontstaat.

Fase 4 Co-creating

Mead
Klik op de foto voor de clip “shopping cart” dat een indruk geeft van het proces van Prototyping door IDEO

De beweging van Co-creatie in de U resulteert in een reeks van kleine levende voorbeelden (living examples) die de toekomst verkennen door te doen. Bovendien leidt dit tot een uitwisseling van informatie en kennis dat benut kan worden door ideeën en prototypes te delen. Hiermee kan men elkaar helpen om te gaan met de uitdagingen waarvoor zij staan. Deze fase vereist loslaten, bepalen wat echt nodig is en dan met oplossingen komt die je kan aanpassen op basis van wat er gebeurt door observatie.

 

Fase 5 Co-evolving

Zodra we enkele prototypes hebben ontwikkelt en zich op micro niveau weergaves van bestaande  Goethesituaties zijn gevormd kunnen we beoordelen welke de grootste impact hebben op het systeem. Deze fase vereist betrokkenheid van stakeholders van andere instellingen en sectoren. Heel vaak blijkt dat wat je bij aanvang van het U-proces hebt bedacht er uiteindelijk iets anders is ontstaan.

De co-evolving fase resulteert in een innovatie infrastructuur dat initiatieven verbindt aan organisaties en spelers die kunnen helpen om een prototype naar een volgende niveau op te schalen.

CC License by the Presencing Institute – Otto scharmer

Tekening banner: @Kelvy_Bird  zie hier haar website 

Jonge Geesten® is in 2009 door Maurice van Rooijen opgericht en staat sinds 19-11-2013 geregistreerd als JG Jonge Geesten®  bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE)