Chabela Maturana Parraquez – Social Design

Chabela3Chabela (1967) is adviseur bij het LEF future center van Rijkswaterstaat  en integratief/systeem coach/therapeut. Haar expertise ligt op het vlak van groepsdynamieken, reflectieve methoden (verstilling) en hartintelligent leiderschap.  Chabela is founder van de Hartcirkel community en ook in haar praktijk Espacio gebruikt ze deze innovatieve methode. Deze hartcirkel methode maakt dat ieder individu in zijn/haar kracht komt waardoor een groep het maximale potentieel kan bereiken.

Haar passie ligt in het begeleiden van organisaties die een paradigma shift maken van statische hiërarchische systemen (verticaal) naar meer naar flexibele, natuurlijke vormen van leiderschap, waarin zelfgestuurde teams en netwerken een grote rol spelen (horizontaal).

Samen met Maurice van Rooijen is zij het ontwikkelingsbureau TheoryU.lab gestart.