arnoud-quote-cocreationJonge Geesten® creëert in het basisprogramma Co-creatie een persoonlijke, praktische en veilige leeromgeving. Hierin kijken wij, gedurende 2 dagen, samen naar de huidige (sociale) uitdagingen op het gebied van samenwerken, cultuur en duurzaamheid. Hierdoor kunnen wij gezamenlijk ontdekken hoe het komt dat collectief resultaten worden geproduceerd die, individueel , niemand wil creëren. We laten je in het basisprogramma Co-creatie kennismaken met 5 basisbewegingen die u in staat stellen om de diepere structuren die aanleiding geven tot deze problemen te identificeren.

Hiermee helpen wij organisaties een fundamentele verschuiving maken van statische hiërarchische systemen naar meer flexibele, natuurlijke vormen van leiderschap, waarin het individu en netwerken een grote rol spelen. Dit vraagt om inzicht, reflectie en actiegerichtheid.

maurice-quote-cocreation

Samen met onze experts neem je plaats in de ‘driver’s seat’ van innovatie en verandering. Wij laten je kennismaken met kaders die je in staat zullen stellen de verschillende fasen, om tot co-creatie te komen, te herkennen.

Wij leren je het begrippenkader van TheoryU en een manier om meer bewustwording bij jezelf, project en/of organisatie te creëren met als doel een complexe verandering teweeg te brengen.

Dit doe je op verschillende niveaus:
Persoonlijk; door kennis te verrijken en aan zelfreflectie te doen
Praktisch; Leren door te Doen waarin het geleerde direct in praktijk toegepast wordt
Relationeel; door met andere deelnemers te verbinden
Ondernemend; door de mogelijkheid je eigen (organisatie)cases in te brengen en te toetsen binnen een veilige omgeving
Innovatief: door, naar aanleiding van de cases, een (multi)generationeel team te vormen
Collectief; door tijdens de sessies samen met andere deelnemers ‘real time’ te leren
Spiritueel; door (zelf)observatie ‘de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn’
Persoonlijk Leiderschap; door meer inzicht te krijgen in je toekomstpotentie en daarvoor scenario’s te ontwikkelen

Kosten voor dit 2-daagse programma incl. overnachting bedraagt:

€ 1750,=