Jonge Geesten®

De huidige tijdsgeest vraagt om een andere manier van creatie. Organisaties moeten een fundamentele verschuiving maken van statische hiërarchische systemen naar meer flexibele, natuurlijke vormen van leiderschap, waarin het individu en netwerken een grote rol spelen.

Deze organisaties van de toekomst moeten inspirerend, flexibel en nieuwsgierig blijven om in verbinding te kunnen blijven staan met de jonge generatie en de veranderende maatschappij. Door te profiteren van de specifieke kwaliteiten worden zij per generatie wijzer en blijven zij Jong van Geest.

PicassoHandsQuote

Jonge Geesten® trekt vanuit het generatievraagstuk een parallel naar het (multi)generationeel samenwerken binnen verschillende waardesystemen. Door ons tijdelijk aan (kennis)organisaties te verbinden helpen wij organisaties en individuen met het samenwerken en co-creëren op (complexe) vraagstukken.

Opiniestuk: Per Generatie wijzer door Multi-Generationeel Samenwerken

Dit doen wij o.a. door onze expertise van co-creatie in te zetten op: het ontwikkelen van concepten, het organiseren van events, het verzorgen van in-company programma’s en het vormgeven, inrichten en begeleiden van multi-generationele teams. Wij geloven dat bedrijfsprocessen beter en sneller verlopen wanneer verschillende generaties en expertises samenwerken en complementair aan elkaar tot betere resultaten komen.

Jonge Geesten® verbindt als eerste co-creatie aan generatiedenken, leren en -werken.  Wij lopen hiermee voorop in waardecreatie en zijn inmiddels een succesvolle aanvulling (zie initiatieven)  en bruggenbouwer voor traditionele organisaties gebleken.

Robert Swan.jpg

Jonge Geesten® vindt dat het niet langer een keuze is hoe er met duurzaam en transparant zijn wordt omgegaan. Het bepaalt ons voortbestaan en de toekomst van de ongeboren generatie, waarvoor wij een mooie toekomst willen creëren.  Jonge Geesten® ondersteunt daarom ambities op het gebied van duurzame en/of  circulaire vraagstukken.  Hiermee helpen wij mensen en organisaties met het creëren, construeren en in beweging zetten van circulair gedachtengoed.

Jonge Geesten® maakt het mogelijk om krachten te bundelen, stimuleert persoonlijke groei en brengt in co-creatie ideeën tot daadwerkelijke initiatieven. Dit houdt overigens niet alleen u maar ook ons Jong van Geest

Klik op een afbeelding voor de Jonge Geesten® initiatieven: 

uit het Verleden

Uit het Verleden

In het Heden

In het Heden

voor de Toekomst

Voor de Toekomst

illustraties: John Leech    

Jonge Geesten® is in 2009 door Maurice van Rooijen opgericht en staat sinds 19-11-2013 geregistreerd als JG Jonge Geesten®  bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE)